THÔNG TIN DIỄN VIÊN

Stan Lee - Cha đẻ của Marvel

Stan Lee có tên khai sinh Stanley Martin Lieber, vừa là nhà văn, họa sĩ, chủ bút, chỉ đạo sản xuất, dẫn chương trình, diễn viên và cũng đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị của Marvel Comics. Wikipedia

Sinh: 28 tháng 12, 1922 (tuổi 94), Manhattan, Thành phố New York, New York, Hoa Kỳ

Chiều cao: 1,8 m

Vợ/chồng: Joan B. Lee (kết hôn 1947)

Sách: Amazing Fantastic Incredible (Signed Slipcased Ed)

Con: Joan Celia LeeJan Lee

Đọc toàn bộ...